Mensen maken het verschil

Teams en organisaties waarin iedereen maximaal bijdraagt vanuit zijn of haar unieke talent

Konnekst

Mensen centraal

Een geweldig streven. Maar als het gaat om resultaten hoe kun je dan als bestuurder, manager of teamleider samen je doelen bereiken, in plaats van alleen en eenzaam de kar te trekken?

Als het niet werkt zie ik in mijn omgeving managers en ondernemers vooral terugvallen in een directieve managementstijl. Harder werken, harder blazen.

De troepen aan het werk, of desnoods zelf bijspringen. Manieren die vooral op korte termijn nog wel een oplossing lijken, maar naarmate de tijd verstrijkt zowel teams als de manager zelf uitputten.

Bij ‘Alles uit je team halen’ had ik altijd een heel ander beeld…

Menselijke verbinding

Na hiërarchie en heldendom is het tijd voor een nieuwe managementstijl: menselijke verbinding. Onderzoeken te over naar de achtergrond van fenomenen als The Great Resignation, Quiet Quitting, Ghosting, en verontrustende burn-out cijfers laten belangrijke trends zien.

We zijn op zoek naar zinvol werk, zingeving, en de behoefte om gezien en gewaardeerd te worden. Steeds minder mensen gaan er mee akkoord om ingezet te worden als het menselijk kapitaal van een onderneming. We willen met z’n allen meer zijn dan een stuk gereedschap.

We willen een bijdrage leveren en van betekenis zijn. Het liefst met die talenten waar we mee kunnen uitblinken en er plezier aan beleven om die in te zetten. We willen weer gezien worden als mens, van gelijke waarde voor onze omgeving.

Menselijke verbinding
Konnekst

Geen functies maar mensen

Dat vraagt vooral ook een mens als leidinggevende. Niet langer de alleswetende beslisser die voor de troepen uitsnelt. Nee, een leider onder de troepen, die stevig in zijn schoenen staat en ook beseft dat de klus vooral gezamenlijk geklaard wordt, met mensen. Mensen met al hun uitdagingen en grillen, net zoals de leider die zelf heeft.

Dat vraagt mensen die verantwoording durven nemen, die niet wachten op een leider, maar leiderschap over zichzelf durven nemen. Hoe spannend dat ook is. Maar wetend en vertrouwend op het team waar ze deel van uitmaken.

Door mensen weer te zien voor de persoon die ze zijn, met alles wat ze meebrengen, ontstaat er ruimte. Ruimte om talenten in te zetten waar ze bijdragen aan de organisatiedoelen, én om als individu te ervaren dat jouw bijdrage er toe doet.

De realiteit

Is de realiteit anders voor jou? Dat kan heel goed. Om allerlei redenen is dit hoe de wereld er voor veel mensen uit ziet.

Als er in de echte wereld iets niet werkt dan is dat vaak geleidelijk ontstaan. De oorzaak en het effect zijn niet zichtbaar in de hectiek van alledag. Dat maakt dat een oplossing moeilijk te vinden is wanneer je midden in de materie staat. Zelfs wanneer de oplossing voor je ligt. Daardoor kost het veel tijd om bij te sturen. Tijd die kostbaar is en energie kost.

Wat wél werkt

Een blik van buitenaf, met meer afstand en een andere bril versnelt het creëren van een oplossing. Die blik van buitenaf biedt ik jou. Met meer dan 25 jaar ervaring in leidinggevende functies in verschillende commerciele organisaties ken ik veel valkuilen die in de weg staan om gestelde doelen te bereiken, en mensen tot hun recht te laten komen.

Zien waar de knoppen zitten om bij te sturen is de eerste stap. Weten hoe en aan welke knop je moet draaien is stap twee. Mensen maken daarbij altijd het verschil. Zolang je ze faciliteert met het leren van de benodigde vaardigheden en het ontwikkelen van de juiste houding kan er enorm veel. Faciliteren doe ik met een ruim scala aan coaching en trainingen, en een netwerk van ervaren en deskundige vrienden en professionals.

Zodat ook jij in jouw organisatie kunt ervaren hoe het is om in een team te werken waarin iedereen maximaal bijdraagt vanuit zijn of haar unieke talent.

Roy van den Anker

Roy van den Anker

Business coach en trainer

Ik heb een carrière van meer dan 25 jaar in de financiële dienstverlening in verschillende functies van teammanager tot operationeel directeur. Ik werkte bij verschillende organisaties van MKB tot corporate omvang. Meerdere keren werd ik partner bij de bedrijven waar ik werkte. Ook was ik in verschillende rollen betrokken bij fusies en overnames.

Mensen maken het verschil

Het belangrijkste inzicht dat ik heb opgedaan is dat elk resultaat in een organisatie ontstaat door mensen. Het succes van een organisatie wordt bepaald door de betrokkenheid van elk individu. Mensen maken het verschil. Als professioneel opgeleid business coach en trainer werk ik vanuit deze overtuiging en zet ik mijn kennis en ervaring in om teams en organisaties te laten ervaren hoe het òòk kan.

"Hoe geef je leiding? Hoe ben je oplossingsgericht? Roy van den Anker gaf een leerzame en leuke training die je aan het denken zet over je eigen stijl van leiding geven. De training confronteert je eigen gedachten en gedrag op een leuke en frisse manier. Een leerzame dag waaruit ik niet alleen anders naar mijn eigen leiderschap ben gaan aankijken maar ook naar hoe je talenten van anderen beter kan inzetten als je goed kijkt."

Steven Geldof, Directeur eigenaar @Geldof Films

"Ik vond het een inspirerende dag. Had zelfs zoveel energie dat ik nog lekker ben wezen sporten. Is wel eens anders na dit soort bijeenkomsten. Complimenten!"

Harrie-Jan van Nunen MFP, Directeur @ VCN Hypotheekservice

"Veel geleerd vandaag tijdens de High Performance Team Training. Veel te weten gekomen over hoe je effectief leiding geeft aan een team en hoe je onderling als leidinggevenden met elkaar kan communiceren en elkaar kan helpen."

David Lodewijk, leidinggevende @ Coronel Kartracing

Welk resultaat wil jij creëren?

Laten we een kop koffie drinken!